Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Legnica

Jedyny w Polsce program ubezpieczeń psów myśliwskich. Sprawdź ofertę.

Mamy przyjemność poinformować, że dzięki zaangażowaniu PZŁ oraz WDB, PZU przygotowało jedyny w Polsce program ubezpieczenia psów myśliwskich obejmujący swoim zakresem udział w polowaniach.

Program ubezpieczenia zakłada możliwość wyboru jednego z pięciu wariantów ochrony – w dwóch opcjach: dla psów posiadających Certyfikat psa ułożonego do polowań PZŁ oraz dla psów, które tego Certyfikatu nie posiadają.

Co niezwykle istotne, każdy z myśliwych może wybrać dodatkowe ryzyka ubezpieczeniowe, aby stworzyć optymalny i dostosowany do indywidualnych potrzeb zakres ochrony.

Ubezpieczenie zawierane jest na okres roku i działa na terenie RP oraz na terenach przygranicznych.

W programie można ubezpieczyć wszystkie psy – rasowe, w typie rasy i nierasowe – od 3 miesiąca do 7 roku życia.

Dla psów nierasowych przeznaczony jest wariant I, dla psów w typie rasy – wariant I, II lub III a właściciele psów rasowych mogą wybrać każdy z pięciu proponowanych wariantów.

Do zakresu podstawowego obejmującego:

–  koszty usług weterynaryjnych poniesione w następstwie nieszczęśliwych wypadków:

– wizyty i konsultacje lekarskie lekarza weterynarii,

– leczenie ambulatoryjne,

– zabiegi i operacje chirurgiczne w zakładzie leczenia zwierząt,

– badania diagnostyczne i obrazowe zlecone przez lekarza weterynarii,

– koszt leków wraz z ich podaniem przez lekarza weterynarii w zakładzie leczenia zwierząt,

– hospitalizację psa myśliwskiego w zakładzie leczenia zwierząt,

– uśpienie z konieczności w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Właściciel może dokupić wybraną liczbę ryzyk dodatkowych tj.:

– Transport psa myśliwskiego do zakładu leczenia zwierząt lub koszt dojazdu lekarza weterynarii do psa myśliwskiego,

– Rehabilitację psa myśliwskiego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

– Świadczenie na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub Świadczenie na wypadek śmierci i uśpienia z konieczności oraz świadczenie na wypadek utraty przydatności psa myśliwskiego na skutek doznanego uszczerbku w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu programem ubezpieczenia psów myśliwskich dla Członków PZŁ w pierwszym roku trwania umowy grupowego ubezpieczenia zawartej pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną a Polskim Związkiem Łowieckim Ubezpieczyciel skraca okres karencji dla wszystkich ubezpieczonych, którzy przystąpią do ubezpieczenia i którym okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w okresie od dnia 1 września 2023 roku do 1 stycznia 2024 roku. Odpowiedzialność PZU SA będzie rozpoczynała się 31 dnia od dnia rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej w przypadku następujących ryzyk:

– niezbędnych kosztów uśpienia psa myśliwskiego z konieczności będące następstwem nieszczęśliwego wypadku,

– zgonu psa myśliwskiego będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku,

– zgonu psa myśliwskiego, uśpienia z konieczności lub utraty przydatności psa myśliwskiego na skutek doznanego uszczerbku będące następstwem nieszczęśliwego wypadku.

W stosunku do poniżej wymienionych świadczeń okresy karencyjne pozostają bez zmian tj. dla:

– kosztów usług weterynaryjnych – niezbędnych kosztów leczenia psa myśliwskiego będących następstwem nieszczęśliwego wypadku odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od 15 dnia liczonego od dnia rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej;

– kosztów usług weterynaryjnych – niezbędnych kosztów rehabilitacji psa myśliwskiego będących następstwem nieszczęśliwego wypadku odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od 15 dnia liczonego od dnia rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej.

– kosztów transportu – odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej;

Karencje nie obowiązują w kolejnych latach ochrony, o ile wniosek o ponowne przystąpienie do ubezpieczenia zostanie złożony przez ubezpieczonego przed upływem dotychczasowego okresu ubezpieczenia.

Kontakt

Pod adresem https://www.pzlow.pl/ubezpieczenia/ znajdziecie Państwo komplet dokumentów związanych z programem ubezpieczenia psów myśliwskich.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt z brokerem ubezpieczeniowym WDB S.A.:

Paulina Gromadzka                                                        Aleksandra Mróz

tel.: 504 826 910                                                            tel.: 512 370 606

e-mail: paulina.gromadzka@wdbsa.pl                       e-mail: aleksandra.mroz@wdbsa.pl

W kwestii Certyfikatów użytkowości psów myśliwskich PZŁ prosimy o kontakt z PZŁ:

Monika Łagowska

tel.: 504 576 128

e-mail: m.lagowska@pzlow.pl

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱