Okręgowy Sąd Łowiecki

LPNazwisko i Imię
1Wakat – Prezes OSŁ
2Kazimierz Hawryluk – Zastępca Prezesa
3Mieczysław Kłak – Zastępca Prezesa
4Mirosław Chmielewski
5Stanisław Leśniewski
6Tadeusz Marut
7Julian Mrozik
8Teofil Szelwika
9Janusz Ślipko
10Władysław Targosiński