Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Legnica

Kluby

Klub "Diany Kniei"

W dniu 24 kwietnia 2021r. Suchej Górnej w powiecie polkowickim odbyło się spotkanie założycielskie Klubu „Diany Kniei”, który będzie funkcjonował przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Legnicy z siedzibą w Kole Łowieckim Knieja Lubin w tejże samej miejscowości. Prezesem Klubu została wybrana kol. Edyta Teclaf-Zawadzka. Diany w swej założycielskiej formule zawarły bardzo ważne dla naszego łowiectwa cele, a mianowicie promocję kultury łowieckiej z uwzględnieniem historycznych tradycji łowieckich. W Klubie „Diany Kniei” są dwie Koleżanki, które zawodowo zajmują się sokolnictwem. Gratulujemy i życzymy sukcesów!