Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Komisje problemowe

 1. Kol. Andrzej Rogowski – Przewodniczący Komisji
 2. Kol. Marcin Duszyński – Zastępca Komisji
 3. Kol. Janusz Żołnowski – Zastępca Komisji
 4. Kol. Justyna Duszyńska – Sekretarz Komisji
 5. Kol. Wojciech Malerowicz
 6. Kol. Zbigniew Malerowicz
 7. Kol. Jacenty Chomont
 8. Kol. Radosław Lipa
 9. Kol. Zbigniew Kucab
 10. Kol. Wiesław Bauer
 11. Kol. Robert Bauer
 12. Kol. Rafał Kotys
 13. Kol. Władysław Targosiński
 14. Kol. Adam Musiał
 15. Kol. Jan Przybylski
 16. Kol. Dariusz Wojtaszuk
 17. Kol. Władysław Czaban
 18. Kol. Leszek Boksa
 19. Kol. Grzegorz Nadolny
 20. Kol. Małgorzata Szlendak
 21. Kol. Michał Drozda
 22. Kol. Krzysztof Osikiewicz
 23. Kol. Marka Walowskiego
 1. Jan Rękoś – Przewodniczący
 2. Ryszard Bryliński
 3. Marek Kulon
 4. Roman Królak
 5. Janusz Miller
 6. Piotr Tatys
 7. Mieczysław Kłak
 1. Małgorzata Szlendak – Przewodnicząca
 2. Władysław Bożych
 3. Anna Jurkiewicz
 4. Tadeusz Kowalski
 5. Roman Królak
 6. Kazimierz Laudacki
 7. Jacek Łyczko
 8. Stefan Łyskawa
 9. Robert Pawłowicz
 10. Jarosław Radkowski
 11. Damian Rojek
 12. Edmund Strzelecki
 13. Tomasz Szlendak
 14. Adam Wac
 15. Roman Bauer
 1. Kol. Ryszard ŚLIWOWSKI – przewodniczący
 2. Kol. Mieczysław SKRZECZEK
 3. Kol. Ryszard BUKOWSKI
 4. Kol. Tomasz STOLARCZYK
 5. Kol. Marcin KWIECIEŃ
 1. Czesław Piekarski – przewodniczący
 2. Mariusz Drewniak
 3. Krzysztof Swendrowski
 4. Adam Kwaśnik
 5. Robert Miller
 6. Tomasz Krzyżanowski
 7. Zenon Hop
 8. Jarosław Hałabura
 9. Marcin Duszyński
 10. Sylwester Rokaszewicz
 11. Mateusz Kruszakin