Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Legnica

Komisje problemowe

 1. Kol. Andrzej Rogowski – Przewodniczący Komisji
 2. Kol. Marcin Duszyński – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Kol. Janusz Żołnowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 4. Kol. Justyna Duszyńska – Sekretarz Komisji
 5. Kol. Wojciech Malerowicz
 6. Kol. Jacenty Chomont
 7. Kol. Radosław Lipa
 8. Kol. Zbigniew Kucab
 9. Kol. Wiesław Bauer
 10. Kol. Robert Bauer
 11. Kol. Rafał Kotys
 12. Kol. Władysław Targosiński
 13. Kol. Adam Musiał
 14. Kol. Jan Przybylski
 15. Kol. Dariusz Wojtaszuk
 16. Kol. Leszek Boksa
 17. Kol. Michał Drozda
 18. Kol. Krzysztof Osikiewicz
 19. Kol. Marcin Pawlak
 20. Kol. Grzegorz Wysoczański
 21. Kol. Zenon Bernas
 22. Kol. Robert Dyrcz
 23. Kol. Adrian Głuszczyszyn
 1. Jan Rękoś – Przewodniczący
 2. Ryszard Bryliński
 3. Marek Kulon
 4. Roman Królak
 5. Janusz Miller
 6. Piotr Tatys
 7. Mieczysław Kłak
 1. Arleta Bendik – przewodnicząca komisji
 2. Edyta Teclaf-Zawadzka- z-ca przewodniczącego komisji
 3. Robert Bauer – sekretarz komisji
 4. Małgorzata Szlendak
 5. Tomasz Szlendak
 6. Grzegorz Wysoczański
 7. Stefan Łyskawa
 8. Tadeusz Kowalski
 9. Jarosław Radkowski
 10. Damian Rojek
 11. Zbigniew Michalczyk
 12. Karolina Stachów
 13. Marian Stachów
 1. Kol. Ryszard ŚLIWOWSKI – przewodniczący
 2. Kol. Mieczysław SKRZECZEK
 3. Kol. Ryszard BUKOWSKI
 4. Kol. Tomasz STOLARCZYK
 5. Kol. Marcin KWIECIEŃ
 1. Czesław Piekarski – przewodniczący
 2. Mariusz Drewniak
 3. Krzysztof Swendrowski
 4. Adam Kwaśnik
 5. Robert Miller
 6. Tomasz Krzyżanowski
 7. Zenon Hop
 8. Jarosław Hałabura
 9. Marcin Duszyński
 10. Sylwester Rokaszewicz
 11. Mateusz Kruszakin