Zarząd okręgowy


Mariusz Garbera
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Łowczy Okręgowy przynależy do Polskiego Związku Łowieckiego od 2011r. Związany jest z Kołem Łowieckim „Jedność” w Wądrożu Wielkim. Od 2018r. jest Delegatem na Okręgowy Zajazd Delegatów oraz Delegatem na Krajowy Zajazd Delegatów, a także Zastępcą Członka Naczelnej Rady Łowieckiej.

Z wykształcenia jest teoretykiem kultury i językoznawcą, a także dziennikarzem i managerem jednostek gospodarczych. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Pasją Łowczego jest tradycja i kultura łowiecka. Gra na rogu myśliwskim i uczy tej umiejętności młodsze pokolenia Myśliwych.

Członkowie Zarządu Okręgowego

Członek Zarządu Okręgowego w Legnicy

Kolega Krzysztof Strynkowski Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1988 roku, od 1996 posiada uprawnienia selekcjonerskie. Obecnie członek K.Ł Cyranka Legnica. Od początku swojej pracy zawodowej związany z ochroną środowiska. Od 1990 roku do chwili obecnej członek komisji egzaminacyjnej działającej przy Zarządzie Okręgu Legnica oraz członek Komisji Hodowlanej. Jest wykładowcą na kursach dla myśliwych. Inicjator wielu projektów dotyczących restytucji gatunków oraz odbudowy siedlisk dla ginących grup zwierząt, między innymi odbudowy populacji zająca i kuropatwy. Założyciel Fundacji Ochrony Przyrody „FOPiT GOBI, która prowadzi Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Chronionych i Łownych.

Odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Łowiectwa – 2007r.; Srebrną Odznaką Ministra Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1997r; Medal Polskiego Związku Wędkarskiego „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa” – 2004r.; Odznaka Honorowa Ministra ds. Środowiska Za Zasługi dla Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – 2005r.

Członek Zarządu Okręgowego w Legnicy

Z Polskim Związkiem Łowieckim związany od 2008 r., z uprawnieniami selekcjonerskimi od 2013r. Jest Prezesem Koła Łowieckiego „Hutnik” Głogów. Od 2018r. jest delegatem na Okręgowy Zjazd Delegatów. Pomysłodawca i realizator programu ekologicznego, którego celem było zasiedlenie zwierzyna drobną obszarów Huty Głogów. W ramach tej akcji zostały utworzone „Łęgi Głogowskie”. 

Kolega Krzysztof Kuśmierz został odznaczony w 2016r. Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej

Mieszka w Serbach k. Głogowa. Posiada wykształcenie wyższe. Pracuje w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów. Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci.