Zarząd okręgowy

blank

Wojciech Pawliszak
p.o. Przewodniczącego Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Mgr inż. Wojciech Pawliszak – automatyk, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej – specjalność automatyka i robotyka oraz Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego  w Poznaniu – kierunek „Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny”. Ukończył studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie – kierunek „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.

V-ce Prezes gorzowskiego oddziału Ligi Ochrony Przyrody. Posiada tytuły lektora PZŁ w dziedzinie „Zasady wykonywania polowania” oraz „Prawo łowieckie”. Posiada uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego w PZŁ.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1992 roku, członek koła łowieckiego „Lis” w Gorzowie Wlkp., w strukturach okręgowych pełnił funkcję: członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej (w latach 2005-2010), członka Okręgowej Komisji Wyceny Trofeów (w latach 2005 – nadal), członka Okręgowej Komisji Szkoleniowej i Egzaminacyjnej (w latach 2015 – nadal). Funkcję Łowczego Okręgowego w Gorzowie Wlkp. pełni od 2014 roku, a od 01 lipca 2021 roku dodatkowo pełni obowiązki Łowczego Okręgowego w Legnicy.

Pasjonat strzelectwa myśliwskiego – zdobywca trzech srebrnych (2005, 2006, 2007) i trzech brązowych wawrzynów strzeleckich (2004, 2008, 2009). Wielokrotny reprezentant okręgu gorzowskiego na zawodach centralnych organizowanych przez PZŁ, dwukrotny mistrz okręgu gorzowskiego (2006, 2007).
Za zasługi dla łowiectwa został odznaczony medalami: „Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej” oraz „Zasłużony dla gorzowskiego okręgu łowieckiego”.

Członkowie Zarządu Okręgowego

blankCzłonek Zarządu Okręgowego w Legnicy

Kolega Krzysztof Strynkowski Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1988 roku, od 1996 posiada uprawnienia selekcjonerskie. Obecnie członek K.Ł Cyranka Legnica. Od początku swojej pracy zawodowej związany z ochroną środowiska. Od 1990 roku do chwili obecnej członek komisji egzaminacyjnej działającej przy Zarządzie Okręgu Legnica oraz członek Komisji Hodowlanej. Jest wykładowcą na kursach dla myśliwych. Inicjator wielu projektów dotyczących restytucji gatunków oraz odbudowy siedlisk dla ginących grup zwierząt, między innymi odbudowy populacji zająca i kuropatwy. Założyciel Fundacji Ochrony Przyrody „FOPiT GOBI, która prowadzi Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Chronionych i Łownych.

Odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Łowiectwa – 2007r.; Srebrną Odznaką Ministra Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1997r; Medal Polskiego Związku Wędkarskiego „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa” – 2004r.; Odznaka Honorowa Ministra ds. Środowiska Za Zasługi dla Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – 2005r.

blankCzłonek Zarządu Okręgowego w Legnicy

Z Polskim Związkiem Łowieckim związany od 2008 r., z uprawnieniami selekcjonerskimi od 2013r. Jest Prezesem Koła Łowieckiego „Hutnik” Głogów. Od 2018r. jest delegatem na Okręgowy Zjazd Delegatów. Pomysłodawca i realizator programu ekologicznego, którego celem było zasiedlenie zwierzyna drobną obszarów Huty Głogów. W ramach tej akcji zostały utworzone „Łęgi Głogowskie”. 

Kolega Krzysztof Kuśmierz został odznaczony w 2016r. Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej

Mieszka w Serbach k. Głogowa. Posiada wykształcenie wyższe. Pracuje w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów. Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci.