Przekaż 1,5 % podatku dla zwierzyny drobnej - FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS: 0000319773)

Zarząd Okręgowy Legnica

Zarząd okręgowy

Adrian Głuszczyszyn
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Kolega Adrian ukończył Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu na kierunku ekonomicznym, a także Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na kierunku agrobiznes i systemy zarządzania.

Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2011 roku, posiada uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie. Od 2018 roku jest członkiem Komisji Rewizyjnej Koła Łowieckiego „Miedziak” Legnica.

Pan Adrian Głuszczyszyn jest delegatem na Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Legnicy oraz w Jeleniej Górze.

Członek Zarządu Okręgowego w Legnicy

Kolega Krzysztof Strynkowski Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1988 roku, od 1996 posiada uprawnienia selekcjonerskie. Obecnie członek K.Ł Cyranka Legnica. Od początku swojej pracy zawodowej związany z ochroną środowiska. Od 1990 roku do chwili obecnej członek komisji egzaminacyjnej działającej przy Zarządzie Okręgu Legnica oraz członek Komisji Hodowlanej. Jest wykładowcą na kursach dla myśliwych. Inicjator wielu projektów dotyczących restytucji gatunków oraz odbudowy siedlisk dla ginących grup zwierząt, między innymi odbudowy populacji zająca i kuropatwy. Założyciel Fundacji Ochrony Przyrody „FOPiT GOBI, która prowadzi Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Chronionych i Łownych.

Odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Łowiectwa – 2007r.; Srebrną Odznaką Ministra Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1997r; Medal Polskiego Związku Wędkarskiego „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa” – 2004r.; Odznaka Honorowa Ministra ds. Środowiska Za Zasługi dla Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – 2005r.

Członek Zarządu Okręgowego w Legnicy

Z Polskim Związkiem Łowieckim związany od 2008 r., z uprawnieniami selekcjonerskimi od 2013r. Jest Prezesem Koła Łowieckiego „Hutnik” Głogów. Od 2018r. jest delegatem na Okręgowy Zjazd Delegatów. Pomysłodawca i realizator programu ekologicznego, którego celem było zasiedlenie zwierzyna drobną obszarów Huty Głogów. W ramach tej akcji zostały utworzone „Łęgi Głogowskie”. 

Kolega Krzysztof Kuśmierz został odznaczony w 2016r. Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej

Mieszka w Serbach k. Głogowa. Posiada wykształcenie wyższe. Pracuje w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów. Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci.