Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Legnica

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Badanie mięsa  świń / dzików  na obecność włośni metodą wytrawiania.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaworze, przy ul. Wrocławska 21 w Jaworze informuje, że w ramach Pracowni Włośni wykonuje usługowe badania mięsa na obecność włośni.

Badanie rozpoczyna się w każdy czwartek o godz. 7.30,  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych.

Przyjmowanie próbek: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (7:15 – 15:15). Należy jednak pamiętać, że próby dostarczone w czwartki po godz. 7.30, zostaną zakwalifikowane do badania w następny roboczy czwartek.

Mięso dzików zaleca się badać w Terenowej Pracowni Diagnostyki Włośni przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Złotoryi ul. Wyszyńskiego 12, 59-500 Złotoryja, tel. 76 878 32 79.

Ze względu na koszt badania „metodą wytrawiania przy pomocy magnetycznego mieszania” próbki mięsa dzika będą badane, gdy uzbiera się min. 5 sztuk. Koszt badania mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa, mięsa zwierząt łownych na terenie ferm lub mięsa zwierząt łownych, po ich odstrzeleniu, przeznaczonego na użytek własny wynosi-od zwierzęcia: świnia – 11 zł, dzik – 20 zł

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy informuje, że od dnia 29 października 2014 r. możliwe jest wykonanie badania mięsa od świń, świniodzików i dzików na obecność włośni metodą wytrawiania w Terenowej Pracowni Wytrawiania Włośni przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Legnicy z siedzibą w Ziemnicach.
Przyjmowanie próbek: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00.

Badanie odbywa się w następujące dni: poniedziałek, środa, piątek od godz. 13:00.

Próbki do badania na włośnie:
– u świń pobiera się kilka próbek każda wielkości orzecha laskowego z obu filarów mięśni przepony
– u dzików 6 próbek mięsa – mięśnie z obu filarów przepony, mięśni żuchwowych, mięśni przedramienia, mięśni międzyżebrowych i mięśni języka.

Do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy należy dostarczyć próbę o wadze min. 100g.


Jeżeli nie można pobrać próbek z tych mięśni, należy pobrać je z mięśni dostępnych, minimum z 4 różnych miejsc.

Próbki powinny być dostarczone do badania:
1) niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia z którego tuszy próbki zostały pobrane;
2) niezwłocznie po dokonaniu odstrzału nie później niż 48 godzin od dokonania odstrzału.
3) próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.

Cena badania od 1 sztuki:
– 11 zł  świnie
– 20 zł  dzik