Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Legnica

Dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie NNW

Miło jest nam poinformować, iż od 1 stycznia 2022 r. startuje program dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla myśliwych, stażystów oraz osób, które zakończyły staż i oczekują na egzamin, wynegocjowany dla Polskiego Związku Łowieckiego przez WDB S.A. w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Ochrona ubezpieczeniowa przy sumie ubezpieczenia 75 000,00 zł oraz składce w wysokości 140,00 zł per Ubezpieczony za rok, obejmuje świadczenia związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków, jakim może ulec Ubezpieczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenach przygranicznych, podczas wykonywania czynności związanych z gospodarką łowiecką oraz statutową działalnością PZŁ i jego jednostek organizacyjnych.

Wynegocjowana oferta Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group zapewnia dodatkową ochronę do podstawowego, obowiązkowego ubezpieczenia NNW członków PZŁ i gwarantuje dodatkowe wypłaty świadczeń w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczenia.

Osoba, która chce przystąpić do dodatkowego programu ubezpieczenia NNW, zobowiązana jest do wypełnienia deklaracji ubezpieczenia i opłaty składki w wysokości 140,00 zł na konto właściwego Zarządu Okręgowe do dnia 31.12.2021 r. oraz do przekazania do tego Zarządu Okręgowego oryginału deklaracji wraz z dowodem wpłaty do dnia 14.01.2022 r.

W zakładce Ubezpieczenia znajdziecie Państwo materiały związane z programem dodatkowego ubezpieczenia NNW na rok 2022:

– ulotkę informacyjną

– Ogólne Warunki Ubezpieczenia

– Kartę Produktu

– Tabelę Uszczerbku na Zdrowiu

– deklarację ubezpieczenia (2 strony)

– druk zgłoszenia szkody

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱