Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Warsztaty szkoleniowe dla tropowców, posokowców, wyżłów i płochaczy

Zarząd Okręgowy PZŁ w Legnicy informuje, że w dniu 11 września 2022 r (niedziela) planuje zorganizować warsztaty szkoleniowe tropowców, posokowców, wyżłów i płochaczy.
Warsztaty odbędą się w obwodzie łowieckim nr 134 dzierżawionym przez koło łowieckie LIS Prochowice. Zbiórka w miejscowości Rogów Legnicki 50, godz.8.30

Prosimy o zabranie niezbędnej dokumentacji psa (aktualna książeczka szczepień, rodowód).

Koszt uczestnictwa – 130 zł PŁATNE PRZELEWEM na konto 80 2030 0045 1110 0000 0252 4060 do dnia 06.09.2022 r

Zgłoszenie jest dostępne pod linkiem —> www.pzlow.pl/kynologia

Zgłoszenia przyjmowane są na adres zo.legnica@pzlow.pl do dnia 06.09.2022 r (prosimy o czytelne wypełnienie druku pismem drukowanym)

W przypadku odwołania Warszatów z przyczyn niezależnych od ZO PZŁ Legnica poinformujemy o tym fakcie.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór!

Udostępnij
Twitter
WhatsApp