Mistrzostwa Okręgu Legnickiego w dniu 30 lipca 2022r.