Jednodniowe warsztaty szkoleniowe dla tropowców i posokowców 12.09.2021

Jednodniowe warsztaty szkoleniowe dla tropowców i posokowców 12.09.2021

Zarząd Okręgowy PZŁ w Legnicy informuje, że w dniu 12 września 2021r (niedziela) planuje zorganizować jednodniowe warsztaty szkoleniowe dla tropowców i posokowców. Warsztaty odbędą się w obwodzie łowieckim 213 OHZ Jawor w okolicach Męcinki. Zbiórka w miejscowości Chemiec (sklep przy kościele) o godz. 8.30

Prosimy o zabranie niezbędnej dokumentacji psa (aktualna książeczka szczepień, rodowód).

Koszt uczestnictwa – 130zł PŁATNE PRZELEWEM na konto 80 2030 0045 1110 0000 0252 4060 do dnia 06.09.2021r.

Zgłoszenie – Zgłoszenie psa na imprezy kynologiczne

 

Wypełnione formularze zgłoszenia proszę przesyłać na adres zo.legnica@pzlow.pl do dnia 06.09.2021r (prosimy o czytelne wypełnienie druku pismem drukowanym).

W przypadku odwołania Warszatów z przyczyn niezależnych od organizatora poinformujemy o tym fakcie.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór!