Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Legnica

Informacja dot. Komisji Problemowych

„Koleżanki i Koledzy!

Na posiedzeniu Zarządu Okręgowego w dniu 27 września 2023 r. na podstawie § 98 pkt. 6 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, została podjęta Uchwała 71/2023, na mocy której swoją pracę zakończyły dotychczas działające Komisje Problemowe. Uchwała ta została podjęta w związku z upływającą kadencją organów kół łowieckich, jak i samego Zrzeszenia.

Na tym samym posiedzeniu zarządu zostały podjęte uchwały powołujące nowe komisje problemowe i ich przewodniczących.

Na przewodniczących powołano:
– Komisja Strzelecka – Kol. Andrzej Rogowski,
– Komisja Hodowlana – Kol. Ireneusz Jakubowski,
– Komisja Kultury i Etyki Łowieckiej – Kol. Norbert Wende,
– Komisja Oceny Trofeów Łowieckich – Kol. Ryszard Śliwowski,
– Komisja Kynologiczna – Kol. Czesław Piekarski,
– Komisja Szkoleniowa – Kol. Jerzy Gąska.

Przewodniczący poszczególnych komisji podali składy osobowe w ilości niezbędnej do prawidłowego ich funkcjonowania. Składy te zostały zaakceptowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ na podstawie podjętych uchwał. Aktualnie jesteśmy na etapie wręczania Aktów Powołania nowowybranym członkom.

Moment zakończenia jednej kadencji w organach kół łowieckich i zrzeszenia oraz rozpoczęcie nowej to bez wątpienia wyjątkowy czas, który decyduje o dalszym rozwoju i działalności Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Legnicy. Jest to także czas refleksji nad osiągnięciami, ale także czas podsumowań i planowania przyszłości. W ciągu kilku ostatnich miesięcy Zarząd Okręgowy wspólnie z komisjami problemowymi podejmował wiele działań mających na celu rozwijanie oraz promocję łowiectwa, ochronę przyrody i rozbudowę strzelnicy.

Komisje problemowe przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego stanowią integralną część naszego dążenia do doskonalenia naszej organizacji. Ich celem jest identyfikacja, analiza i rozwiązywanie najważniejszych wyzwań i problemów, z jakimi stykamy się w naszej codziennej działalności łowieckiej, w zakresie ochrony przyrody, promocji łowiectwa oraz strzelectwa myśliwskiego. Chcemy stworzyć strukturę, która umożliwi nam skuteczniejsze podejście do tych kwestii, przy zachowaniu zasad dialogu i współpracy. Jeżeli w trakcie działalności zaistnieje potrzeba powołania dodatkowych komisji czy zespołów, Zarząd Okręgowy niezwłocznie to uczyni.

Chcę, aby komisje problemowe skupiały się na różnorodnych aspektach naszej działalności, takich jak szkolenie, ochrona przyrody, etyka łowiecka, edukacja łowiecka, promocja łowiectwa, dalszy rozwój strzelnicy i promocja strzelectwa myśliwskiego, kynologia łowiecka czy relacje z otoczeniem społecznym. Mają one stanowić platformę do dyskusji, wymiany pomysłów i opracowywania rozwiązań, które pozwolą lepiej realizować misję i spełniać nasze zobowiązania wobec Was myśliwych, społeczeństwa i przyrody.

Jestem przekonany, że reorganizacja komisji problemowych w naszym Zarządzie Okręgowym to krok w dobrą stronę. Będzie to ważne narzędzie, które pomoże nam działać bardziej efektywnie i odpowiedzialnie.”

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!
Łowczy Okręgowy
Marcin Duszyński

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱